Specialisten in Accountancy en Belastingadvies

Kennis en kwaliteit

De kwaliteit van de werkzaamheden wordt bepaald door verstand van zaken. Binnen ons kantoor zijn gekwalificeerde medewerkers werkzaam die zijn afgestudeerd als accountant en/of belastingadviseur. Onze loonspecialisten volgen de actuele ontwikkelingen inzake de (sociale) wetgeving en de CAO-regelingen op de voet.

Ons kantoor is aangesloten bij de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie en Belasting deskundigen). Door een rijk aanbod aan opleidingen en permanente educatie wordt het kennisniveau van de aangesloten kantoren gewaarborgd. Onze accountant staat ingeschreven in het register van de NBA (Nederlandse beroepsorganisatie van accountants).

Efficiënte werkwijze

Een efficiënte manier van werken is een van de pijlers van ons kantoor. Dit bereiken wij door korte communicatielijnen en een goed gestructureerde interne organisatie. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

Thuis in uw bedrijf

Wij weten dat persoonlijk contact de beste resultaten oplevert. We willen weten wie u bent. Of het nu gaat om uw bedrijf of uw privé situatie. Om u optimaal van dienst te zijn, moeten wij weten welke financiële en fiscale vraagstukken er in uw bedrijf spelen. Dit vereist korte en duidelijke communicatielijnen en een goede uitwisseling van informatie.

Effectieve advisering

Zoals al aangegeven, staat binnen onze organisatie, efficiëntie en effectiviteit hoog in het vaandel. Door de korte communicatielijnen die wij met onze cliënten onderhouden, kunnen wij snel inspelen op ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn.

Klachten

Toelen en Partners hecht aan tevreden relaties en werkt daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Toelen en Partners dan kan/kunnen deze zich wenden tot de directie e-mail: l.vandenelsen@toelen.nl.

Mocht de klacht betrekking hebben op de werkzaamheden van een directielid kunt u de klacht sturen naar : Full Finance Compliance Services, Postbus 2107, 7302 EM Apeldoorn, tel: 055-3559979, e-mail: boudewijn@compliance-consultants.nl

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk en zonder gevaar voor uw rechtspositie in behandeling nemen.

Nieuws